Lech Wałęsa

Lech Wałęsa

Lech Wałęsa to polski polityk i działacz związkowy. Jest laureatem Pokojowej Nagrody Nobla, która przyznana mu została w 1983. Lech Wałęsa jest współzałożycielem NSZZ "Solidarność". W latach 1990-1995 pełnił funkcję prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


Imię i nazwisko: Lech Wałęsa
Data urodzenia: 29 września 1943r.
Miejsce urodzenia: Popowo
Lata prezydentury: 1990-1995

Lech Wałęsa i czasy "Solidarności"

Lech Wałęsa na świat przyszedł w 1943 roku w Popowie. Jako nastolatek należał do Związku Młodzieży Socjalistycznej i Związku Młodzieży Wiejskiej oraz do Ligi Przyjaciół Żołnierza. Pracował jako elektryk oraz konserwator urządzeń elektrycznych. W 1967 roku podjął pracę w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Trzy lata później był jednym z przywódców strajku w stoczni, z której w 1976 roku został zwolniony za krytykę organizacji związkowych. Do stoczni wrócił w 1980 roku. W tym samym roku zaangażował się w działalność Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego "Solidarność", na czele którego wkrótce stanął. Związek zawodowy w ciągu następnych miesięcy przekształcił się w ruch społeczno-polityczny.

Lech Wałęsa - Pokojowa Nagroda Nobla

W 1983 roku Komitet Noblowski przyznał Lechowi Wałęsie Pokojową Nagrodę Nobla za determinację w dążeniu do rozwiązywania problemów kraju poprzez negocjację i współpracę. Wałęsa nie mógł odebrać nagrody osobiście ze względu na uniemożliwienie mu przez komunistyczne władze wyjazdu do Oslo poprzez odmowę wydania paszportu.
W 1988 roku Wałęsa był jednym z organizatorów strajku w Stoczki Gdańskiej, który zakończony został ugodą z rządem. Zainicjowane wtedy zostały rozmowy Okrągłego Stołu, których Lech Wałęsa był współtwórcą.

Lech Wałęsa - prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

W 1990 roku Lech Wałęsa został wybrany na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przyczynił się do obalenia rządu Jana Olszewskiego poprzez opublikowanie listy Macierewicza. W 1993 roku rozwiązał Sejm i Senat po uchwaleniu wotum nieufności dla rządu Hanny Suchockiej.
Wałęsa starał się o drugą turę prezydentury, jednak przegrał wybory z Aleksandrem Kwaśniewskim.

Zobacz także:

Lech Kaczyński - Bronisław Komorowski - Aleksander Kwaśniewski

Lech Wałęsa

Więcej o:

Lech Wałęsa