Nie każdy polski milioner może pochwalić się dyplomem. Niektórzy zatrzymali się na technikum

Jakie szkoły ukończyli najbogatsi polscy przedsiębiorcy? Wielu z nich ma wykształcenie wyższe, ale są też tacy, którzy edukację ukończyli na poziomie technikum. Zobacz, kto ukończył prestiżową uczelnię, a kto ma tylko maturę.
Jan Kulczyk Jan Kulczyk Kulczykinvestments.com

Jan Kulczyk

Zmarły w środę najbogatszy polski przedsiębiorca był absolwentem VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Kulczyk ukończył prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i handel zagraniczny na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Miał także stopień naukowy doktora prawa międzynarodowego. Doktorat obronił w 1975 roku.

Zygmunt Solorz-Żak Zygmunt Solorz-Żak WBF

Zygmunt Solorz-Żak

Ma wykształcenie średnie techniczne. Od lat nieprzerwanie gości na liście najbogatszych Polaków. Największy sukces przyniosło mu powołanie do życia Polsatu, pierwszej komercyjnej telewizji w Polsce. Zygmunt Solorz-Żak jest także współwłaścicielem m.in. Invest-Banku i ATM Grupy (największy w Polsce producent telewizyjny).

Michał Sołowow Michał Sołowow AG

Michał Sołowow

Biznesmen i kierowca rajdowy, jego majątek szacuje się na 7,7 mld złotych. Ukończył IV Liceum Ogólnokształcące im. Hanki Sawickiej w Kielcach. W latach 1987-89 studiował na Politechnice Świętokrzyskiej.

Jerzy i Anna Starakowie Jerzy i Anna Starakowie Kapif

Jerzy Starak i Anna Woźniak-Starak

Jerzy Starak jest absolwentem warszawskiej SGGW, a jego żona Anna ma tytuł magistra historii. Studia ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim. Są właścicielami majątku szacowanego na 3,3 mld złotych. Biznesmen jest właścicielem kilku koncernów farmaceutycznych, natomiast do jego żony należy warszawska restauracja Belvedere Łazienki Królewskie.

Dorota Soszyńska Dorota Soszyńska Kapif

Dorota Soszyńska

Współwłaścicielka i dyrektorka kreatywna dwóch dużych firm kosmetycznych - Oceanic oraz Euro Fragrance. Jest absolwentką Akademii Muzycznej w klasie fortepianu, a także może pochwalić się tytułem magistra sztuki.

Joanna Przetakiewicz Joanna Przetakiewicz Kapif

Joanna Przetakiewicz

Polska bizneswoman i projektantka mody, właścicielka marki "La Mania" jest z wykształcenia prawniczką.

Aldona Wejchert Aldona Wejchert Kapif

Aldona Wejchert

Bizneswoman i wiceprezydent grupy ITI studiowała na SGH. Ukończyła tam Wydział Handlu Zagranicznego, a dodatkowe wykształcenie w dziedzinie biznesu zdobyła w London Business School.

Ryszard Krauze Ryszard Krauze Kapif

Ryszard Krauze

Inżynier i przedsiębiorca, jeden z najbogatszych Polaków, jego majątek szacuje się na 1,2 mld złotych. Jest absolwentem II LO w Gdyni. Ukończył studia na Politechnice Gdańskiej, na kierunku technologii budowy maszyn, gdzie zdobył tytuł magistra, a następnie uzyskał doktorat

Mariusz Walter Mariusz Walter Kapif

Mariusz Walter

Honorowy prezes grupy ITI i założyciel telewizji TVN ma wykształcenie techniczne, jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Leszek Czarnecki Leszek Czarnecki Kapif

Leszek Czarnecki

Czarnecki jest twórcą grupy Getin Holding, a jego majątek przekracza 5 mld złotych. Ukończył Wydział Inżynierii Sanitarnej na Politechnice Wrocławskiej, później obronił doktorat na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Może pochwalić się także ukończeniem 8-tygodniowym kursem Advanced Management Program (AMP), który jest bardzo intensywną wersją studiów MBA na prestiżowym Harvard Business School.

Dominika Kulczyk Dominika Kulczyk Kapif

Dominika Kulczyk

Założycielka i prezes fundacji Kulczyk Foundation oraz członek Rady Nadzorczej Kulczyk Investments. Dominika Kulczyk jest ab-sol-went-ką fi-lo-lo-gii Uni-wer-sy-te-tu Adama Mic-kie-wi-cza w Poznaniu. Ukończyła studia na kie-run-kach si-no-lo-gii oraz po-li-to-lo-gii. Naukę kontynuowała w Szan-gha-ju oraz na Uni-wer-sy-te-cie Pe-kiń-skim, ale to nie wszystko. Uczęszczała również do The Lon-don In-sti-tu-te - Post Gra-du-ate Pu-bli-shing and Prin-ting Cer-ti-fi-ca-te. Kształ-ci-ła się także w za-kre-sie Stra-te-gicz-nej Fi-lan-tro-pii w Rockefeller Fo-un-da-tion.

Zbigniew Niemczycki i Katarzyna Frank-Niemczycka Zbigniew Niemczycki i Katarzyna Frank-Niemczycka Kapif

Zbigniew Niemczycki i Katarzyna Frank-Niemczycka

Zbigniew Niemczycki jest właścicielem Curtis Group, działającej m.in. na rynku farmaceutycznym i lotniczym. Uczęszczał do liceum ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli, gdzie zdał egzamin maturalny w 1965 r. Ukończył Politechnikę Warszawską. Natomiast jego żona z wykształcenia jest psychologiem.

Michał Niemczycki Michał Niemczycki Kapif

Michał Niemczycki

Syn Zbigniewa i Katarzyny Niemczyckich studiował w Stanach Zjednoczonych, m.in. marketing i zarządzanie. Najpierw uczył się w kalifornijskim UCLA, później postanowił przenieść się na North Carolina School of the Arts oraz Ohio University.

Małgorzata Żak Małgorzata Żak Kapif

Małgorzata Żak

Była żona Zygmunta Solorza-Żaka i długoletnia prezes zarządu Fundacji Polsat. Ukończyła studia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Zenon Ziaja Zenon Ziaja AG

Zenon Ziaja

Twórca firmy kosmetycznej Ziaja. Studia ukończył w Lublinie, a z wykształcenia jest farmaceutą.

Henryk Stokłosa, 2009 Henryk Stokłosa, 2009 Fot. Łukasz Cynalewski / Agencja Wyborcza.pl

Henryk Stokłosa

Prowadzi zespół firm obejmujących głównie różne przetwórnie przemysłu rolno-spożywczego, był także politykiem i senatorem. W 1968 roku ukończył technikum samochodowe w Trzciance, a w 1978 studia na poznańskiej Akademii Rolniczej.

Zbigniew Grycan Zbigniew Grycan Kapif

Zbigniew Grycan

Właściciel i założyciel lodowego imperium "Grycan" jest z wykształcenia rzemieślnikiem, ukończył technikum cukiernicze.

Adam Bachleda-Curuś Adam Bachleda-Curuś Agencja Wyborcza.pl

Adam Bachleda-Curuś

Stryj aktorki Alicji Bachledy-Curuś, przedsiębiorca i burmistrz Zakopanego w latach 1995-2001. Z wykształcenia jest ogrodnikiem. W 1977 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem, a następnie ogrodnictwo w Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie.

Dariusz Miłek wrócił do sponsorowania koszykówki Dariusz Miłek wrócił do sponsorowania koszykówki AG

Dariusz Miłek

Dariusz Miłek jest założycielem i prezesem największej w Polsce sieci sprzedaży butów - CCC. Posiada wykształcenie średnie, jest technikiem górnikiem.

Grażyna Kulczyk Grażyna Kulczyk Kapif

Grażyna Kulczyk

Była żona Jana Kulczyka, bizneswoman, kolekcjonerka i mecenas sztuki. Jej majątek szacuje się na 2,5 mld złotych. Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Następnie odbyła aplikację sędziowską i rozpoczęła pracę w Instytucie Prawa Cywilnego na macierzystej uczelni.

Tomasz Gudzowaty Tomasz Gudzowaty AG

Tomasz Gudzowaty

Syn wpływowego biznesmena Aleksandra Gudzowatego. Jest uznanym fotografem i kilkakrotnym laureatem międzynarodowych nagród World Press Photo. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim.

Irena Eris i Henryk Orfinger Irena Eris i Henryk Orfinger Kapif

Irena Eris i Henryk Orfinger

Właściciele przedsiębiorstwa Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris oraz sieci Hoteli SPA Dr Irena Eris posiadają majątek wart 430 milionów złotych. Irena Szołomicka-Orfinger ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie, a doktorat z farmacji obroniła na berlińskim Uniwersytecie Humboldta. Jej mąż jest absolwentem Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.

Grzegorz Jankilewicz i Wiaczesław Smołokowski Grzegorz Jankilewicz i Wiaczesław Smołokowski Agencja Wyborcza.pl

Grzegorz Jankilewicz i Wiaczesław Smołokowski

Pochodzący z Ukrainy biznesmeni, prowadzą wspólnie spółkę Mer-cu-ria Ener-gy Group Ltd, która zajmuje się handlem ropą naftową na skalę światową. Z zawodu obaj są muzykami.

Roman Karkosik Roman Karkosik AG

Roman Karkosik

Przedsiębiorca i inwestor giełdowy, prowadzi m.in. firmę zajmującą się produkcją przewodów elektrycznych i osprzętu elektroinstalacyjnego. W 1970 roku ukończył klasę mechaniczną Technikum Cukrowniczego w Toruniu. Z wykształcenia jest technikiem mechanikiem o specjalności budowa maszyn i urządzeń przemysłu cukrowego.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.