Technik górnik, farmaceuta, prawnik. Wykształcenie najbogatszych Polaków

Zobacz, jakie szkoły skończyli i kim są z zawodu polscy milionerzy i miliarderzy.
Jan Kulczyk Jan Kulczyk Kapif

Jan Kulczyk

Najbogatszy Polak jest absolwentem VI Liceum Ogólnokształcącego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Kulczyk ukończył prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i handel zagraniczny na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada także stopień naukowy doktora prawa międzynarodowego. Doktorat obronił w 1975 roku.

Zygmunt Solorz-Żak Zygmunt Solorz-Żak Kapif

Zygmunt Solorz-Żak

Posiada wykształcenie średnie techniczne.

Michał Sołowow Michał Sołowow Fot. Cersanit Rally Team

Michał Sołowow

Ukończył IV Liceum Ogólnokształcące im. Hanki Sawickiej w Kielcach. Jest także absolwentem Politechniki Świętokrzyskiej.

<b>6. Jerzy Starak, Anna Woźniak-Starak (3 mld zł)</b>

Jerzy Starak i jego żona Anna Woźniak-Starak uzbierali 3,05 mld zł zajmując szóstą pozycje. Właściciel największej firmy farmaceutycznej Polpharma w 2011 kupił Polfę, dzięki czemu ugruntował swoją pozycję na polskim rynku farmaceutycznym. Starak zapłacił Polskiemu Holdingowi Farmaceutycznemu nieco ponad 800 mln zł. Miliarder chce teraz zrestrukturyzować firmę, będzie musiał pozbyć się również prawa do trzech leków produkowanych zarówno przez Polfę, jak i Polpharmę. W trakcie zakupu Polfy stoczył bój ze związkowcami, nie zgadzając się na przedłużenie gwarancji zatrudnienia. 6. Jerzy Starak, Anna Woźniak-Starak (3 mld zł) Jerzy Starak i jego żona Anna Woźniak-Starak uzbierali 3,05 mld zł zajmując szóstą pozycje. Właściciel największej firmy farmaceutycznej Polpharma w 2011 kupił Polfę, dzięki czemu ugruntował swoją pozycję na polskim rynku farmaceutycznym. Starak zapłacił Polskiemu Holdingowi Farmaceutycznemu nieco ponad 800 mln zł. Miliarder chce teraz zrestrukturyzować firmę, będzie musiał pozbyć się również prawa do trzech leków produkowanych zarówno przez Polfę, jak i Polpharmę. W trakcie zakupu Polfy stoczył bój ze związkowcami, nie zgadzając się na przedłużenie gwarancji zatrudnienia. WBF

Jerzy Starak i Anna Woźniak-Starak

Jerzy Starak studiował na warszawskiej SGGW, a jego żona Anna posiada tytuł magistra historii. Studia ukończyła na  Uniwersytecie Warszawskim.

Dorota Soszyńska Dorota Soszyńska Kapif

Dorota Soszyńska

Z wykształcenia jest magistrem sztuki. Ukończyła Akademię Muzyczną.

Joanna Przetakiewicz
Joanna Przetakiewicz WBF

Joanna Przetakiewicz

Z wykształcenia jest radcą prawnym.

Aldona Wejchert Aldona Wejchert Kapif

Aldona Wejchert

Skończyła handel zagraniczny na SGH i uczyła się w London Business School.

Ryszard Krauze. Ryszard Krauze. Kapif

Ryszard Krauze

Jest absolwentem II LO w Gdyni. Ukończył studia na Politechnice Gdańskiej (kierunek technologii budowy maszyn), gdzie zdobył tytuł magistra, a następnie uzyskał doktorat.

Mariusz Walter Mariusz Walter Kapif

Mariusz Walter

Jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Leszek Czarnecki

Ukończył Wydział Inżynierii Sanitarnej na Politechnice Wrocławskiej, później obronił doktorat na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Czarnecki ukończył także 8-tygodniowy kurs Advanced Management Program (AMP), który jest bardzo intensywną wersją studiów MBA na prestiżowym Harvard Business School.

Dominika Kulczyk Dominika Kulczyk Kapif

Dominika Kulczyk-Lubomirska

Dominika Kulczyk jest z ab­sol­went­ką fi­lo­lo­gii Uni­wer­sy­te­tu Adama Mic­kie­wi­cza w Poznaniu. Ukończyła studia na kie­run­ku si­no­lo­gii oraz po­li­to­lo­gii. Naukę kontynuowała w Szan­gha­ju oraz na Uni­wer­sy­te­cie Pe­kiń­skim, ale to nie wszystko. Uczęszczała również do The Lon­don In­sti­tu­te - Post Gra­du­ate Pu­bli­shing and Prin­ting Cer­ti­fi­ca­te. Kształ­ci­ła się także w za­kre­sie Stra­te­gicz­nej Fi­lan­tro­pii w Roc­ke­fel­ler Fo­un­da­tion.

Katarzyna Frank-Niemczycka i Zbigniew Niemczycki Katarzyna Frank-Niemczycka i Zbigniew Niemczycki WBF

Zbigniew Niemczycki i Katarzyna Frank-Niemczycka

Katarzyna Frank-Niemczycka z wykształcenia jest psychologiem. Ukończyła studia podyplomowe na tym kierunku. Jej mąż Zbigniew skończył Politechnikę.

Michał Niemczycki. Michał Niemczycki. KAPiF

Michał Niemczycki

Michał odebrał staranne wykształcenie w Stanach, gdzie studiował m.in. marketing i zarządzanie.

Małgorzata Żak. Małgorzata Żak. KAPIF

Małgorzata Żak

Ukończyła studia na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

Zenon Ziaja

Zenon Ziaja jest farmaceutą.

Henryk Stokłosa

Ukończył w 1968 technikum samochodowe w Trzciance, a w 1978 studia na poznańskiej Akademii Rolniczej.

Zbigniew Grycan Zbigniew Grycan AG

Zbigniew Grycan

Zbigniew Grycan ukończył technikum cukiernicze.

Wiesław Likus Wiesław Likus Youtube.com

Wiesław Likus

Wiesław Likus jest absolwentem Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie (Wydział Elektroniki). Ponadto ukończył studia podyplomowe z zarządzania na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie w Petersburgu.

Adam Bachleda-Curuś

Adam Bachleda-Curuś ukończył w 1977 roku Liceum Ogólnokształcące im. Oswalda Balzera w Zakopanem,  a następnie ogrodnictwo w Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie.

Dariusz Miłek Dariusz Miłek Fot. Maciej Swierczynski / Agencja Wyborcza.pl

Dariusz Miłek

Z wykształcenia Miłek jest technikiem górnikiem.

Grażyna Kulczyk Grażyna Kulczyk Fot. Lukasz Cynalewski / Agencja Wyborcza.pl

Grażyna Kulczyk

Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Następnie odbyła aplikację sędziowską i rozpoczęła pracę w Instytucie Prawa Cywilnego na macierzystej uczelni.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.