Więcej ruchu!

Z badań wynika, że młodzi ludzie coraz częściej biernie spędzają swój czas wolny...

Wyniki przeprowadzone w tym zakresie niestety nie są optymistyczne - obecnie jedynie co trzecie dziecko w wieku szkolnym uprawia jakiś sport co najmniej raz w tygodniu przez godzinę . Co więcej, z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny i Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie problem ten dotyczy ponad połowy polskich nastolatków, a prognozy niestety nie są optymistyczne. W ciągu ostatnich piętnastu lat wzrosła ilość spędzonego przez dzieci czasu przed telewizorem, a ok. 12 procent spędza przed tv i komputerem aż 4 godziny dziennie, Co najbardziej jednak niepokojące, już 2-letnie dzieci wykazują symptomy uzależnienia od telewizji i potrafią spędzać przed ekranem ok 1,5 godziny dziennie!

Dalsze wnioski z badań są jeszcze bardziej niepokojące. Wynika z nich, że średnia aktywność w ciągu dnia (bieganie, jazda na rolkach, rowerze itp.) u chłopców wynosi 45 minut, a u dziewczyn zaledwie... 15. Danych o pogarszającej się kondycji polskich nastolatków dostarcza także Europejski Test Sprawności Fizycznej (EUROFIT) i Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej - w porównaniu do roku poprzedniego, wydolność fizyczna polskich nastolatków spadła o 10% . Powszechne stało się także unikanie aktywności poprzez "uciekanie" z zajęć wychowania fizycznego w szkole...

źródło:edukacja.gazeta.pl

A jak jest u Was? Dbacie o odpowiednią ilość ruchu?

Więcej o: