Czy rozpoznasz bohaterów polskich seriali, jeśli zapikselujemy im twarze?

1 / 10

Bohater, któremu zamazaliśmy twarz to:

2 / 10

Bohaterka, której zamazaliśmy twarz to:

3 / 10

Bohaterka, której zamazaliśmy twarz to:

4 / 10

Bohater, któremu zamazaliśmy twarz to:

5 / 10

Bohaterka, której zamazaliśmy twarz to:

6 / 10

Bohater, któremu zamazaliśmy twarz to:

7 / 10

Bohater, któremu zamazaliśmy twarz to:

8 / 10

Bohater, któremu zamazaliśmy twarz to:

9 / 10

Bohater, któremu zamazaliśmy twarz to:

10 / 10

Bohater, któremu zamazaliśmy twarz to:

.