Zapikselowaliśmy twarze gwiazd. Ile z nich uda Wam się rozpoznać?

1 / 13

Kto jest na zdjęciu?

2 / 13

Kto jest na zdjęciu?

3 / 13

Kto jest na zdjęciu?

4 / 13

Kto jest na zdjęciu?

5 / 13

Kto jest na zdjęciu?

6 / 13

Kto jest na zdjęciu?

7 / 13

Kto jest na zdjęciu?

8 / 13

Kto jest na zdjęciu?

9 / 13

Kto jest na zdjęciu?

10 / 13

Kto jest na zdjęciu?

11 / 13

Kto jest na zdjęciu?

12 / 13

Kto jest na zdjęciu?

13 / 13

Kto jest na zdjęciu?