Jeśli nie słuchałeś muzyki w PRL-u, to nie rozwiążesz tego quizu. Nie masz szans

1 / 12

ALIBABKI: 'Zakwita raz, tylko raz, ____ kwiat' - jaki miał kolor ten kwiat?

2 / 12

CZERWONE GITARY: 'Ładne ___ masz, komu je dasz?' - co takiego ładnego miała?

3 / 12

JERZY POŁOMSKI: 'A pod oknem samotnie bez pani siedział pan___ pan' - jaki był?

4 / 12

BUDKA SUFLERA: 'A po nocy przychodzi dzień, a po ___ spokój' - po czym przychodzi spokój?

5 / 12

BAJM: 'Znów przyjdzie maj, a z majem ___' - co takiego przyjdzie z tym miesiącem?

6 / 12

ANNA JANTAR: 'Najtrudniejszy pierwszy ___' - co takiego jest najtrudniejsze?

7 / 12

IRENA SANTOR: 'Nie skąpiło nam życie nagłych ___ ani ___' - czego takiego?

8 / 12

IRENA SANTOR: 'Już nie ma dzikich plaż, na których _____' - co takiego robiła?

9 / 12

KRZYSZTOF KRAWCZYK: 'Już prawie noc - czas na powroty i ___ śpią i samochody' - co takiego śpi?

10 / 12

ALICJA MAJEWSKA: 'Jeszcze się tam żagiel bieli, chłopców, którzy _____'- co takiego zrobili?

11 / 12

HALINA KUNICKA: 'Po prostu piękne dni, nie zna już dziś ___ takich dat' - kto lub co ich nie zna?

12 / 12

IRENA JAROCKA: 'A kiedy już przyjdzie czas, pełne po brzegi są ___' -pełne są oczywiście:

Tylko nieliczni mają szansę na komplet punktów w tym quizie!
Copyright © Agora SA