Egzamin gimnazjalny - poznaliście wyniki testów

Dziś przekazano uczniom wyniki egzaminu gimnazjalnego

Średnia liczba punktów zdobytych w całym kraju wyniosła odpowiednio: 30,34 pkt. z części humanistycznej i 23,90 pkt. z części matematyczno-przyrodniczej. Porównując średnią liczbę zdobytych punktów można wnioskować, że tegoroczny egzamin gimnazjalny był trudniejszy niż w poprzednich latach.

Droga do liceum rozpoczęła się 27 kwietnia egzaminem z części humanistycznej. Największe kontrowersje wzbudziło zadanie nr 22. Gimnazjaliści mieli streścić fragment Biblii (tekst I), ale wielu napisało streszczenie fragmentu "Władcy Pierścieni". Przez nieuwagę, ale i zaskakujący układ arkusza (poprzednie trzy pytania odnosiły się do tekstu III).

Więcej informacji o wynikach tegorocznego egzaminu gimnazjalnego znajdziecie na portalu edukacja.gazeta.pl - pod tym linkiem

Jesteście zadowoleni ze swoich wyników?

***DOŁĄCZ DO KOTKOWEJ ZAŁOGI W SERWISIE KOTEK.PL***

Więcej o: