Jest wyrok w sprawie Mikołaja Krawczyka. Za niepłacenie alimentów. Aktor złożył sprzeciw [PLOTEK EXCLUSIVE]

Mikołaj Krawczyk mierzy się z prokuratorskimi zarzutami niepłacenia alimentów na dwójkę dzieci. Aktor ma zalegać z płatnościami na kwotę ok. 140 tysięcy złotych. Mokotowski sąd wydał w tej sprawie wyrok nakazowy. Aktor złożył jednak sprzeciw, co oznacza, że sprawa trafi na wokandę i zostanie rozpatrzona w standardowym trybie.

Mikołaj Krawczyk ze związku ze znaną aktorką doczekał się dwóch synów. Z oficjalnego pisma, do którego dotarł portal Pomponik, wynika, że aktor zalega z alimentami na prawie 140 tysięcy złotych. Doliczając odsetki i opłatę egzekucyjną uzbierała się kwota ponad 170 tysięcy złotych. Po egzekucji komorniczej okazało się, że aktor oficjalnie nie ma środków, które mogłyby pokryć zaległości alimentacyjne. W sprawie Mikołaja Krawczyka zapadł już pierwszy wyrok.

Zobacz wideo Najciekawsze imiona dzieci gwiazd. Nie tylko Michał Wiśniewski postawił na oryginalność

Mikołaj Krawczyk z pierwszym wyrokiem w sprawie niepłacenia alimentów. Tyle ma zapłacić 

Obowiązek płacenia alimentów i ich wysokość wyznacza sąd. W Polsce wciąż dość często dochodzi do łamania prawa w tej kwestii. Jak informował se.pl, w okresie od 1 czerwca 2017 roku do 15 lipca 2021 roku Mikołaj Krawczyk miał uchylać się od obowiązku alimentacyjnego.

Informator Plotka w rozmowie z serwisem ujawnił, że zapadł pierwszy wyrok skazujący w jego sprawie. Jest to wyrok w trybie nakazowym. Sąd zadecydował podczas posiedzenia bez udziału stron, na podstawie zebranych dowodów w procesie przygotowawczym.

Sąd rejonowy dla Warszawy-Mokotowa uznał oskarżonego Mikołaja Krawczyka za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie z art. 209 § 1 k.k. skazał go i wymierzył mu karę grzywny w wysokości 200 (dwustu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 30,00 zł (trzydziestu) złotych - mówi informator Plotka.

Aktor musi zapłacić karę grzywny w wysokości sześciu tysięcy złotych. Jednak na tym nie koniec. Jak dodał informator Plotka, dochodzą do tego koszty na rzecz Skarbu Państwa. Strona pokrzywdzona wnosiła także o uregulowanie zaległości alimentacyjnej. Mikołaj Krawczyk złożył natomiast sprzeciw do wyroku.

Musi też zapłacić na rzecz Skarbu Państwa kwotę 277,10 zł (dwieście siedemdziesiąt siedem i 10/100) złotych tytułem kosztów postępowania oraz kwotę 600,00 zł (sześciuset) złotych tytułem opłaty sądowej. Do wyroku nakazowego został złożony sprzeciw i dodatkowo ze strony pokrzywdzonej został złożony wniosek o naprawę szkody, czyli o uregulowanie zaległości alimentacyjnej. W związku z wniesionym sprzeciwem wyrok ten utracił moc wyroku nakazowego.

Oznacza to, że proces zostanie przeprowadzony w standardowym trybie. Rozpocznie się najprawdopodobniej za kilka miesięcy. Skontaktowaliśmy się z rzeczniczką Sądu Okręgowego w Warszawie - Mirosławą Chyr. Ta wyjaśniła, jak po sprzeciwie Mikołaja Krawczyka sprawa będzie rozpoznawana.

Uprzejmie informuję, że Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie 2 marca 2023 r. wydał wyrok nakazowy przeciwko Mikołajowi Krawczykowi oskarżonemu o uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego. Od wyroku został wniesiony sprzeciw. Złożenie sprzeciwu powoduje, że wyrok nakazowy traci moc, sprawa jest rozpoznawana na zasadach ogólnych.

Skontaktowaliśmy się z aktorem z prośbą o komentarz do sprawy, ale do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.