"M jak miłość". Córka szefa kradnie dokumenty i szantażuje Piotrka. "Lepiej, aby ojciec nie wiedział o twoim..."

"M jak miłość". Czy Zduński przyzna się do swojego wyroku sądowego nowemu pracodawcy?

Piotrek (M arcin M roczek) chce być z Góreckim (Wojciech Wysocki) szczery i zostawia na jego biurku swoje CV - w którym przyznaje, że m a na koncie wyrok. Olga (Katarzyna Grabowska) radzi jednak Zduńskiem u, by ukrył swoje problem y z prawem Co wydarzy się dalej? Zapraszam y na 1210 odcinek " M jak M iłość ", a w nim

Lepiej, żeby m ój ojciec nie wiedział o twoim wyroku.

Olga posyła Piotrkowi ciepły uśm iech, robi wszystko, by się z nim zaprzyjaźnić... i wyznaje nawet, że wykradła jego papiery z gabinetu szefa.

Chcesz zatrzym ać pracę? To wyluzuj Poza tym , skoro ojciec cię przyjął, to już nie będzie grzebał w papierach. Po prostu się nie wym ądrzaj, to nikt się nie zorientuje, że jeszcze niedawno byłeś papugą! Widzim y się po południu. W razie czego zadzwonię, a na jutro ci druknę m ój plan zajęć... Cześć!

Kilka godzin później nastolatka żąda jednak, by Zduński jej się za to "odwdzięczył". I zm usza chłopaka, by zawiózł ją po szkole na im prezę z alkoholem i narkotykam i. Piotrek w końcu wybucha.

Chcę coś ustalić: pierwszy i ostatni raz zawiozłem ciebie i twoje koleżanki na im prezę nad Wisłę!

A jego nowa "szefowa" od razu zm ienia ton.

To jeszcze zobaczym y... Poprzedni kierowca też się stawiał i już tu nie pracuje.
Szantaż?
M yślałam , że m am y deal...
Nie taki.
No, to jeszcze zobaczym y!

Czy Olga spełni swoje groźby? I doniesie Góreckiem u, że Zduński o m ało nie trafił do więzienia? Em isja odcinka num er 1210 już 22 m arca zapraszam y do TVP2!

Więcej o: