Królikowski w dresie na premierze sztuki

Antoni Królikowski w teatrze.

.