Najgorzej ubrani na urodzinach "Co za tydzień"

.

.