Weronika z "Top Model" lansuje się na Balu Dziennikarzy

.

.