Wszystkie kobiety Damięckiego

Siostra, mama i żona.

.