Tak wyglądają żona i synek Czerkawskiego

Podobna do Scorupco?

.