Która gwiazda chodzi w takich buciorach?

Zrobione z koca?

.