Rutowicz ucieka przed punkrockowcami

Szalony pościg.

.