Nietypowa rodzinka: Wiśnia, Mandaryna, Tajnerówna i dzieciaki

Lans pod okiem fotografów.
.