Kaczyńska z rodziną na otwarciu Centrum Kopernika

Dziewczynki sprawdzały jak działają urządzenia.
.