Ramona Rey i Jarosińska straszą

Gwiazdy i ich Halloween.
.