Tak bawiła Kinga Rusin u Szymona

Szaleństwa od początku do końca.
.