Tajner odwiedziła Wiśniewskiego

Miłość kwitnie.
.