Fatalna stylizacja Zawadzkiej

Wyglądała jak różowa beza.
.