Kreacje gwiazd w Opolu

Ogarnęła nas czarna rozpacz. Na szczęście były promyki nadziei.
.