Miękkie lądowanie Kammela

Przygarnęła do Nina Terentiew.
.