Kaczyńska z rodziną wzbudza sensację

Spacer po Krakowskim Przedmieściu. I to poruszenie wśród przechodniów.
.