TzG: Robi się coraz bardziej goło

Taniec obnaża gwiazdy.