Joanna Brodzik i dziwaczny kapelutek

Nie bardzo jej do twarzy.