Linda Evangelista jako Matka Boska!

Podczas sesji zdjęciowej, która w Polsce z pewnością wzbudziłaby kontrowersje.
.