"Głupia ta skocznia, powinni..." Mistrzowie? Mowy polskiej na pewno! Memy (NASZE!) z najlepszymi tekstami skoczków

.