Piersi Grochowskiej największymi gwiazdami wieczoru!

Grochowska zwróciła na siebie uwagę.

.