Pupile Korwin-Piotrowskiej mieszkają w luksusach

Zwierzęta mają u dziennikarski jak w niebie.

.