Wesołowski spocił się przy pięknej dziewczynie

Wesołowski i Szczurek lansują się na imprezach.

.