Lisowie wygrali z tabloidem. Dostaną ćwierć miliona!

Żądali 400 tysięcy złotych, ale sąd zmniejszył sumę.

Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł dzisiaj, że "Super Express" ma wypłacić Hannie i Tomaszowie Lisom odszkodowanie w wysokości 250 tysięcy złotych. Tabloid ma ich przeprosić nie tylko na swoich łamach, ale także w plotkarskich serwisach internetowych oraz zapłacić 12 tysięcy złotych kosztów procesowych za zawinione naruszanie ich dóbr osobistych.

 

Lisowie żądali 400 tysięcy złotych. W uzasadnieniu sędzia Bożena Jaskuła powiedziała, że jednostka decyduje, jaką część wiedzy o sobie udostępnia innym, a wolność mediów nie jest całkowita. Choć Tomasz i Hanna są osobami publicznymi, to mają prawo do życia prywatnego.

 

"SE" został pozwany za artykuły z 2008 roku. Chodzi między innymi o publikacje zdjęć domu Lisó, robienie im zdjęć bez ich zgody nawet w miejscach publicznych. A także o artykuły m.in. o tym, że "Lis jest kiepski w łóżku"; że jego programy są stronnicze; że Hanna Lis "walczy o alimenty" i wiele podobnych.

 

Adwokat "SE" Paweł Podrecki zapowiedział apelację od wyroku.

 

Janus