Rurek, Kamil i Dr Dre - przebój na miarę up.....go stołu

 

 

 

To będzie rok Kamila Durczoka. I Rurka.