Lubisz czytać plotki i... książki?

Może nie uwierzysz, ale Plotek ma coś specjalnie dla Ciebie!

 

Idealny konkurs dla tych co lubią czytać - do wygrania są fajne książki, a oprócz tego gwarancja, że nigdy nie przegapisz ciekawej plotki.

 

Jeśli chcesz być zawsze na bieżąco i nie przegapić żadnego ważnego wydarzenia ze świata gwiazd i showbiznesu, idealnym rozwiązaniem jest "Plotek na maila ", czyli codzienne, darmowe maile od Plotka z najciekawszymi newsami, najnowszymi zdjęciami i fajnymi materiałami wideo.

 

Maile od Plotka będą także zawierały pytania konkursowe - w każdy piątek będzie szansa na wygranie ciekawej książki. Jeśli każdego ranka z zaciekawieniem czytasz Plotka, a wieczorami lubisz poczytać książki, to musisz wziąć udział w naszym konkursie!

 

W najbliższy piątek będzie do wygrania książka Merde! chodzi po ludziach autorstwa Stephena Clarke'a.

 

Merde chodzi po ludziach

 

Paul West przyjmuje propozycję nietypowej pracy w USA. W podróży towarzyszy mu jego dziewczyna Aleksa, później zaś Jake - dość dziwny poeta, który pragnie zmienić nazwisko na Rimbaud i przyjaciółka Jake'a, żyjąca według amerykańskiego systemu randkowania. Czy zdążą znaleźć wspólny języka, zanim się pozabijają? Nowy Jork, Boston, Floryda, Miami, Nowy Orlean. Mężczyzna w gustownym samochodzie przemierzający amerykańskie autostrady z piękną kobietą u boku. A gdzieś w tym wszystkim,jak zwykle - merde, które, jak wiemy, chodzi po ludziach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aby otrzymywać maile z gorącymi newsami z życia gwiazd oraz wziąć udział w konkursie z fajnymi książkami do wygrania, zapisz się TUTAJ!

 

 

 

Regulamin konkursu "Plotek na maila i książki do wygrania"

§ 1

1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Plotek na maila i książki do wygrania" ("Konkurs") jest Agora S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944 ("Organizator").

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://www.gazeta.pl ("Portal"), w terminie od 25 sierpnia 2008 roku do wyczerpania nagród. Organizator konkursu zamieści na stronie konkursowej informację o terminie zakończenia się konkursu.

3. Z udziału w Konkursie są wykluczeni pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

§ 2

1. Zadaniem uczestników Konkursu będzie podanie poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie i wysłanie odpowiedzi , na adres: nagrody@g.pl. W mailu należy także wskazać adresem pocztowy, na który ma zostać przesłana nagroda.

§ 3

1. Co tydzień zwycięzcami Konkursu zostanie 5 uczestników Konkursu, którzy spełnili wymagania § 2 pkt 1 i których maile. zostaną zarejestrowane jako 20, 40, 60, 80, 100. Jeśli mail, który zostanie zarejestrowany jako 20, 40, 60, 80, 100 nie będzie zawierał poprawnej odpowiedzi wygrywa następny zarejestrowany..

2. Konkurs kończy się posiedzeniem jury, które ustala 5 zwycięzców Konkursu,

3. Jury będzie obradować w redakcji Portalu.

§ 4

1. Nagrodami w Konkursie są:

książki wydawnictwa W.A.B.

2. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej za pomocą maila zwrotnego

3. Nagroda będzie wysłana pocztą lub pocztą kurierską na koszt Organizatora na adres pocztowy podany w mailu zwycięzcy Konkursu.

4. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

5. W przypadku nie odebrania przez zwycięzcę nagrody w terminie do 30 dni od wysłania przez Organizatora, prawo do nagrody konkursowej wygasa. Nagroda nie odebrana w wyżej wymienionym terminie zostaje do dyspozycji Organizatora.

6. Nagroda konkursowa będzie wydana wyłącznie w postaci określonej niniejszym regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

§ 5

Regulamin Konkursu jest zamieszczony na stronach Portalu.

§ 6

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Agora S.A., "Portal Gazeta.pl", ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem "Plotek na maila i książki do wygrania", w terminie 14 dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

3. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

§ 7

Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania zwycięzców, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.

§ 8

1. Ewentualne spory, mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd powszechny w Warszawie.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany zasad niniejszego regulaminu. Zmiany w regulaminie zaczną obowiązywać z chwilą opublikowania ich na stronie internetowej Portalu.

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 16 września 2008 roku

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.