W piątek MSZA PRZEBŁAGALNA za pokaz mody Macieja Zienia: W związku ze zgorszeniem

W tym samym kościele.

Poczuliście się zgorszeni pokazem Macieja Zienia urządzonym w kościele (zob.: Pokaz mody Macieja Zienia odbył się w kościele w Warszawie!)? Jeżeli tak, jeszcze dzisiaj możecie wziąć udział w "mszy przebłagalnej" w kościele, w którym projektant urządził swój pokaz. Na mszę zaprasza proboszcz parafii wraz z posługującymi w niej księżmi.

Maciej Zień Screen swagustyn.pl

Sam projektant od dłuższego czasu marzył o pokazie w kościele.

Maciej bardzo długo o to zabiegał i włożył w to naprawdę sporo trudu. O zgodę zabiegał u władz Kościoła w Watykanie. Udało mu się i zgodzili się oni ja jego propozycję - dowiedział się Plotek.pl (zob.: Zień otrzymał zgodę na pokaz w kościele od samego WATYKANU).

Jednak Kuria postanowiła przeprosić za pokaz.

Księża pracujący w par. św. Augustyna wraz z Kurią Warszawską wyrażają ubolewanie, iż doszło do tego rodzaju wydarzenia, przepraszają wszystkich, którzy mieli prawo poczuć się tym wydarzeniem urażeni oraz oświadczają, że zdecydowanie są przeciwni organizowaniu takich prezentacji w kościołach i innych miejscach sakralnych (zob.: Kuria: Przepraszamy za pokaz Zienia. To miał być zamknięty pokaz strojów ślubnych).

Kościół, w którym odbył się pokaz, wygląda od wewnątrz tak:

Swaugustyn.pl, widok panoramiczny Screen z Swaugustyn.pl

 

alex