Pudzian vs. Najman! Zobacz jak Pudzian niszczy Najmana
WALKA TRWAŁA KILKADZIESIĄT SEKUND. BEZ KOMENTARZA.

.