Komisja TVN: Były przypadki molestowania. "Natychmiastowe zakończenie współpracy z Kamilem Durczokiem''

Szef "Faktów" Kamil Durczok nie pracuje już w TVN. "Durczokgate" znalazła swój koniec?

Do mediów został wysłany komunikat o wyniku prac komisji ds. mobbingu i molestowania seksualnego w TVN. Okazało się, że trzy osoby zostały narażone na niepożądane zachowania. Jako zadośćuczynienie, TVN S.A. zaoferuje tym osobom kwoty do wysokości 6-krotności ich miesięcznego wynagrodzenia. Co takiego działo się u prywatnego nadawcy? Po rozmowie z 37 obecnymi i byłymi pracownikami i współpracownikami redakcji "Faktów TVN" komisja:

Zidentyfikowała przypadki niepożądanych zachowań włącznie z mobbingiem i molestowaniem seksualnym.

A co z Kamilem Durczokiem? Decyzja w sprawie szefa "Faktów" zapadła podczas posiedzenia zarządu TVN:

Zarząd przyjął do wiadomości, że spółka TVN i pan Kamil Durczok osiągnęli wzajemne porozumienie w sprawie zakończenia współpracy ze skutkiem natychmiastowym

Teraz, komisja ds. mobbingu i molestowania zobowiązała się dopilnować, by TVN S.A. był bezpiecznym i stabilnym środowiskiem pracy respektującym godność każdego człowieka, poprzez włączenie zasad przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom do regulaminu pracy, w związku z czym stanowią one integralną część warunków zatrudnienia. Stacja zapewnia, że wszyscy pracownicy ponownie zapoznają się z wytycznymi, jak należy reagować w przypadku, który może okazać się niepożądanym zachowaniem i poinformowaniu pracowników o sposobach raportowania przypadków niepożądanego zachowania, którego byli obiektem lub świadkiem.

Jedyny komentarz ze strony TVN pochodzi z ust Markusa Tellenbacha, Prezes Zarządu TVN i Dyrektor Generalny TVN S.A:

Jestem zadowolony z prac Komisji i akceptuję jej ustalenia. Jestem przekonany, że po dogłębnej analizie przeprowadzonej przez Komisję, TVN pozostanie atrakcyjnym pracodawcą, dzięki obowiązującej w spółce polityce "zero tolerancji" dla niepożądanych zachowań. W imieniu Zarządu Spółki, przepraszam osoby narażone na niepożądane zachowania w miejscu pracy

socha

POLUB NAS