Kasprzykowski w genialnej parodii Oborskiego, Wieleby i...

.

.