Tak zabarykadowała się Kayah

Dom artystki jest dobrze strzeżony.

.