BOSKIE CIAŁO ministra Nowaka

Kto by powiedział, że polityk może być takim ciachem.

.