Rozpoznasz gwiazdy tylko po ich sztucznych rzęsach?

Wasza średnia

7/11