W tym quizie większe szanse mają ci, którzy mają dzieci. Na pewno?

Wasza średnia

12/17